Vrij Blikken is een ontwerpbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van visuele identiteit en on- en offline media-uitingen. Wij helpen bij het versterken van het imago van onze opdrachtgevers door de visuele uitstraling te versterken en de effectiviteit van hun communicatiemiddelen te vergroten.

Daarbij opereren we steeds op het raakvlak van inhoud en vorm met als doel om waardevolle communicatie realiseren. In onze beleving heeft grafisch ontwerp een grote sociaal-maatschappelijke relevantie, zeker nu communicatie meer dan ooit om interactie draait.

Over vijf dagen verschijnt 'Anders denken, anders doen': 'ons' boek over de veranderende rol van de overheid in de energieke samenleving. De afgelopen maanden heb ik in nauwe samenwerking met auteurs Robert De Graaff en Hans Nuiver het ontwerp en de illustraties voor dit (naar wij hopen) inspirerende boek ter hand genomen. Nog heel even wachten en dan kunnen we het echt vasthouden en doorbladeren...
Meer weten? Check de site van uitgever Kon. Van Gorcum: http://webwinkel.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=5027-0

Bekijk hoe het binnenwerk eruit ziet >>

Website voor Advanced Solar

Advanced Solar biedt zakelijke advies op het gebied van zonne-energie. Vrij Blikken ontwikkelde voor het merk en een aantal subbrands de websites. Nadruk lag op de toegankelijkheid van de nieuwe sites.

Ameland Beach Rugby Festival 2015

Jaarlijks strijden op Ameland tachtig rugbyteams uit de hele wereld tegen elkaar op de stranden van Ameland. Dit meerdaagse festival trekt duizenden sportfans naar het eiland. Vrij Blikken heeft de afgelopen jaren de communicatiemiddelen op en rond en het festivalterrein mogen ontwerpen.

Verkiezingscampagne Platform Stuit de Ruit

Begin 2015 waren de verkiezingen voor de provinciale staten. In de omgeving Eindhoven was het al dan niet aanleggen van de 'Ruit' een belangrijk thema. Over de aanleg en verbreding van nieuwe wegen aan de oostkant van de stad werd al jaren gediscussieerd. In opdracht van de tegenstanders van de Ruit werd ik gevraag een campagnebeeld te bedenken.

Het campagnebeeld werd vooral op poster gebruikt. Aangenaam verrast was ik toen ik op een avond een fotootje door kreeg gestuurd. Een groep vrijwilligers had de kwast ter hand genomen om mijn ontwerp uit te vergroten tot een manshoog bord, dat langs de autoweg werd geplaatst.

Het campagnebeeld werd dus enthousiast omarmt door de campagners. Lieshout bedankt!

Een knuffeltje hier en een knuffeltje daar.
Op je wang, op je oor, in je nek, in je haar.
Nee, wacht nog eens even, ik ben nog niet klaar.
Ik vind je zo lief, op je neus ook een paar!

On- en offline identity voor Greenfocus

Greenfocus is een grote leverancier van duurzame energievoorzieningen. In 2014 ben ik betrokken geweest bij de herpositionering van dit merk. De wens bestond om het merk te laden met nieuwe gewenste associaties, op basis van de eigen identiteit en een onderzoek naar koopgedrag en -motieven van de doelgroep. Uitdaging was daarbij om een uitstraling te ontwerpen die zowel voor de zakelijke als voor de consumentenmarkt geschikt was. We waren medeorganisator van de merksessies. Op basis van de strategische analyse die daaruit oorvloeiden, ontwikkelde Vrij Blikken een nieuw pakket van huisstijluitingen, media en middelen om de nieuwe positionering kracht bij te zetten.

Boekontwerp voor het Ministerie van Intrastructuur en Milieu

In de afgelopen jaren heeft Vrij Blikken met regelmaat voor Curver mogen werken. Voor hen hebben we vooral business-to-business-uitingen voor de Nederlandse markt vormgegeven.

Als kind wilde ik grafisch ontwerper worden -net als mijn overgrootvader-. Later ontdekte ik dat ook een dozijn andere carrières had kunnen overwegen. Gelukkig was ik toen al geworden wat ik op mijn tiende voor ogen had. Want als ontwerper mag ik mij steeds weer verdiepen in nieuwe werelden. Elke opdrachtgever, elke organisatie en elke product is anders. En de rol van de ontwerper is om met kennis daarover een vertaling te maken naar communicatie. Zodat uitingen ontstaan die uniek zijn voor de opdrachtgever en betekenis hebben voor zijn publiek. Mijn brede interesse is daarbij een van mijn belangrijkste gereedschappen gebleken.

Het meeste plezier beleef ik aan projecten waarin inhoud en vorm elkaar versterken. Ik ben ervan overtuigd dat ontwerpen pas werkelijk goed worden als ze voortkomen uit kennis over de opdracht, de opdrachtgever en de wereld waarin de (communicatie)producten hun functie moeten hebben. Mooie dingen maakt men daarom ook nooit alleen. Opdrachtgever en ontwerper (en vaak ook andere partijen) moeten een team vormen, zodat ze samen tot oplossingen komen die echt waardevol, duurzaam en effectief zijn.

Opdrachtgevers

Gemeente Almere
AutoruitDirect
Gemeente Best
Brabantse Milieufederatie
Gemeente Culemborg
Curver Benelux
De Gedachtenmakelaar
Greenfocus
Greenberg designing outdoor spaces
Greenwish

IVN Nederland
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
Leidse Studenten Ekklesia
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Natuur en Milieufederatie Flevoland
Openbare Bibliotheek Leiden
ORG-ID
Partij van de Arbeid
Platform Stuit de Ruit
Seafood Centre